Buurtgebouw Henrick de Keijser

buurthuis-jpgSinds 1 juli is het houten gebouw op het Henrick de Keijserplein weer open. Na twee jaren leeggestaan te hebben wordt er nu samen met buurtbewoners, Stadsdorp de Pijp en Combiwel hard gewerkt aan een programma van, door en voor buurtbewoners.
In de zomermaanden zijn er diverse activiteiten georganiseerd voor de thuisblijvers met succes. Dit was aanleiding voor de kerngroep om gestructureerd een programma van activiteiten aan te bieden.