Over ons

buurthuis-jpgSinds 1 juli 2016 is het houten gebouw op het Henrick de Keijserplein weer open. Na twee jaar leeggestaan te hebben wordt er nu samen met buurtbewoners, Stadsdorp de Pijp en Combiwel hard gewerkt aan een programma van, door en voor buurtbewoners.
In de zomermaanden zijn er diverse activiteiten georganiseerd voor de thuisblijvers met succes. Dit was aanleiding voor de kerngroep om gestructureerd een programma van activiteiten aan te bieden.

Profiel
Buurtgebouw HdK is een unieke plek in Amsterdam-Zuid de Pijp (van Tellegenbuurt), en wordt gerund door bewoners. Midden in een woonwijk ligt een groot plein met veel speel faciliteiten en een 2 tal houten gebouwen. Kinderen en volwassenen kunnen in het grootste houten gebouw diverse activiteiten zelf organiseren, door en voor elkaar is het uitgangspunt, en wordt mede daarom de ontmoetingsplek voor inwoners uit De Pijp en omgeving. Het buurtgebouw werkt aan een verdienmodel, aangevuld met donaties, giften en sponsorgelden van bedrijven, gemeente en andere organisaties en eigen inkomsten.

Missie
Buurthuis HdK wil een aantrekkelijke en laagdrempelige voorziening zijn van en voor alle inwoners van de wijk De Pijp en omgeving, die veel bezoekers trekt omdat:
een aantrekkelijk aanbod van activiteiten en evenementen biedt die voor allerlei doelgroepen leuk, leerzaam of interessant zijn;
wordt bestuurd en gerund door vrijwilligers uit De Pijp met ondersteuning van het lokale bedrijfsleven, gemeentebestuur en verenigingsleven.

Visie
Door het samen doen – samen organiseren – samen leren – samen verdienen – ontstaan er nieuwe en of sterkere/verbeterde sociale netwerken in de buurt. Bewoners, ongeacht hun achtergrond, werken samen aan een leefbare buurt waar mensen samen leven en elkaar kennen.

Bestuur (het bestuur is onbezoldigd)
Paulien Brouwer, voorzitter
Jan Albert Smit, penningmeester

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2018

Jaarverslag 2019

Jaarrekening 2019

Openingstijden
Zie onze website voor de verschillende doorlopende activiteiten. De agenda geeft een gedetailleerd overzicht.
Elke maandag ben je altijd welkom bij onze inloop van 19.30 – 20.30 uur.
Heb je vragen, een leuk idee, kom dan langs.

Henrick de Keijserplein 45
1073 SW AMSTERDAM
buurtgebouwhdk@gmail.com

Facebook & Instagram: @buurtgebouwhdk